Articles

Chromozom

Chromozómy lze vidět pod mikroskopem, těsně před dělením buňky, když DNA v jádře uncoils jak to kopíruje. Tím, vizualizaci buněk během metafáze fáze buněčného dělení, nebo mitózy, výzkumníci mohou fotit duplicitní chromozomu a zápas párů chromozomů pomocí charakteristické vzory kapel, které se objevují na chromozomech, když jsou obarví tzv. giemsa. Výsledné uspořádání se nazývá karyotyp. Konce chromozomu jsou označovány jako telomery, které jsou nutné k udržení stability a nedávno byly spojeny se stárnutím. Enzym zvaný telomeráza udržuje délku telomery. Starší buňky mají tendenci mít kratší telomery. Telomera má opakovanou sekvenci (TTAGGG) a intaktní telomery jsou důležité pro správné procesy replikace DNA.

karyotypy jsou užitečné při diagnostice některých genetických stavů, protože karyotyp může odhalit aberaci počtu chromozomů nebo velké změny struktury. Například Downův syndrom může být způsoben extra chromozomem 21 zvaným trizomie 21. Karyotyp dítěte s Downovým syndromem by odhalil tento extra chromozom.

chromozom se obvykle jeví jako dlouhá, štíhlá tyč DNA. Páry chromozomů se nazývají homologové. Každý samostatný chromozom v duplikátu se nazývá sesterský chromatid. Sesterské chromatidy jsou k sobě připojeny strukturou zvanou centromera. Chromozomy se zdají být ve tvaru X po duplikování materiálu. Spodní, delší část X se nazývá dlouhého ramene chromozomu (q-arm), a horní, kratší část se nazývá krátké rameno chromozomu (p-arm).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.