Articles

průvodce literárními pojmy

próza je jakýkoli druh textu, který je psán se standardní gramatickou strukturou a obecně plyne přirozeně, jako pravidelná řeč. Má být přímočarý a jasný, a obvykle se používá v publikacích, jako jsou noviny, časopisy, eseje nebo časopisy, a dokonce i nějaká literatura. Próza je psána, aby informovala, pobavila nebo přesvědčila. Pokud jde o formu, je to v podstatě cokoli, co se skládá z vět.

poezie je však složena z linie. Tato písemná forma má mnoho variací, ale je často zřejmá konkrétní strukturou gramatiky, jazyk, rytmus a metr, nebo literární prvek. Poezie má hlubší význam a často vyžaduje analýzu k pochopení. Básně se používají ve hrách nebo dramatech (jako jsou Shakespearovy), některé literatuře a písních nebo textech a jsou často publikovány v antologiích nebo literárních časopisech věnovaných umělecké formě. Poezie má vyvolat emocionální reakci čtenáře.

poezie a próza jsou považovány za dvě jediné formy psaní. Jinými slovy, všechno, co není poezie, je próza.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.