Articles

Deliverance Prayers & Eksorcism Rite

Deliverance Prayers

Deliverance prayers er meget magtfulde, og du vil se, at de begynder at ændre alt i dit liv til det bedre, og processen bygger fart over tid. Hvis du holder op med at sige bønnerne, vil tingene begynde at forværres. Ikke alle på en gang, så hvis du begynder igen, vil du genvinde tabt terræn. I dagens verden ville jeg ikke stoppe for en dag. Verden har for meget momentum af sin egen, så du er nødt til at holde dine bønner konsistente. Ved at bruge en kort bøn, Gud vil holde det hele i skak, og din indsats vil blive velsignet og mangedoblet.

bøn om afkald:

afkald på Satans værker Jeg hævder den fulde sejr, som min Herre Jesus Kristus vandt på korset for mig. “efter at have afvæbnet Magterne og myndighederne gjorde han et offentligt skue af dem og sejrede over dem ved korset” (Kol 2:15).
hans sejr for mig er min sejr. I Herren Jesu Kristi navn + giver jeg afkald på alle Satans handlinger i mit liv ved mine handlinger eller af andre. Jeg bryder alle tilknytninger, grunde, og rettigheder, som Satan måtte have i mit liv, uanset om en sådan grund blev opnået gennem mine handlinger eller gennem andre. jeg fornyer nu mine Dåbsløfter om at forkaste Satan og alle hans gerninger og alle hans tomme løfter.
jeg tror på Gud, den Almægtige Fader, skaberen af himlen og jorden. Jeg tror på Jesus Kristus, hans eneste Søn, vor Herre, som blev født af Jomfru Maria, blev korsfæstet, døde og blev begravet, rejste sig fra de døde og sidder nu ved Faderens højre hånd. Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske kirke, de helliges fællesskab, syndernes tilgivelse, kroppens opstandelse og evigt liv.
Amen.
i Jesu Kristi navn,+ jeg beder Fader om, at du befaler Satan og alle hans håndlangere, hvem de måtte være, at komme ud af mit liv og holde sig ude. Jeg dedikerer mig nu til Herren Jesus Kristus; jeg tilhører ham alene. Sandelig.

brydning af forbandelser:

kære himmelske Fader, jeg kommer til dig som dit barn, købt af Herren Jesu Kristi blod. Jeg fornægter og fornægter alle mine forfædres og andre familiemedlemmers synder.
som en, der er blevet udfriet fra mørkets kraft og oversat til Guds rige kære søn, annullerer jeg alle forbandelser, trylleformularer, sekskanter eller andre dæmoniske handlinger, der er blevet videregivet til mig fra mine forfædre eller fra andre familiemedlemmer.
som en, der er blevet korsfæstet med Jesus Kristus og opvokset til at gå i nyt liv, annullerer jeg enhver forbandelse, trylleformular, sekskant eller anden ond sag, der måtte være blevet lagt på mig. Jeg meddeler Satan og alle hans styrker, at Kristus blev en forbandelse for mig, da han hang på korset.

som en, der er blevet korsfæstet og opvokset med Kristus og nu sidder med ham på himmelske steder, giver jeg afkald på enhver måde, hvorpå Satan kan kræve ejerskab af mig. Jeg erklærer mig for at være evigt og fuldstændigt underskrevet og forpligtet til Herren Jesus Kristus.
jeg beder dig nu far om at befale enhver velkendt ånd og fjende af Herren Jesus Kristus, der er i eller omkring mig, at forlade mig og gå, hvor Jesus Kristus beder disse onde ånder om at gå.
jeg beder dig nu, himmelske Fader, om at fylde mig med din hellige Ånd. Jeg underkaster mit legeme som et redskab til retfærdighed, et levende offer, for at jeg kan herliggøre dig i mit legeme.
alt dette gør jeg i Herrens Jesu Kristi navn og autoritet med forbøn fra den velsignede og pletfri Jomfru Maria, Guds Moder, velsignede Ærkeenglen Michael, velsignede apostle Peter og Paul, Sts. Benedict, Basil, Padre Pio, Bruno, Dymphna, og min skytsengel, og alle de hellige og engle i himlen, og magtfulde i den hellige myndighed Jesu Kristi navn. Sandelig.
(Rom. 6: 4; Gal. 2: 20; 3: 13; EF. 1:7;2:5-6; Kol 1: 13)
Link: personlig bøn for Udfrielsesformular udarbejdet af Padre Pio Center for Udfrielsesrådgivning
efter min mening er en af de mest komplette Udfrielsesformer, der nogensinde er skrevet. Fremragende!

Befrielsesbønner

Her er to bønner og en fuld Bekræftelseserklæring. En bøn er katolsk baseret, den anden er en, der kan bruges af enhver kristen eller endda enhver tro (eller ej) af enhver kirkesamfund. Bekræftelsen er skrevet af en ånd fyldt minister og placeret her for din Opbyggelse.

katolsk bøn for befrielse

min Herre, du er alle magtfulde, du er Gud, du er far. Vi beder dig gennem forbøn og hjælp fra ærkeenglene Michael, Raphael og Gabriel om befrielse af vores brødre og søstre, der er slaver af den onde. Alle himlens hellige, kom os til hjælp.
fra angst, tristhed og besættelser beder vi dig: befri os, Herre. Fra had, Utugt, misundelse beder vi dig: befri os, Herre. Fra tanker om jalousi, raseri og død. Vi beder dig: befri os, Herre. Fra enhver tanke om selvmord og abort. Vi beder dig: befri os, Herre. Fra enhver form for syndig seksualitet. Vi beder dig: befri os, Herre. Fra hver division i vores familie og ethvert skadeligt venskab. Vi beder dig: befri os, Herre. Fra enhver form for magi, malefice, hekseri, og enhver form for det okkulte. Vi beder dig: befri os, Herre.Herre, du, der sagde:” Jeg forlader dig fred, min Fred giver jeg dig, ” Giv, at vi gennem Jomfru Marias forbøn kan blive befriet fra enhver ond magi og altid nyde din fred. I Jesu Kristi navn, vor Herre. Sandelig.”

protestantisk bøn om befrielse

i Herrens Jesu Kristi navn, ved hans Kors kraft, Hans blod og hans opstandelse, binder jeg dig Satan, mørkets ånder, kræfter og kræfter, den nedre verden og naturens onde kræfter.
Jeg tager autoritet over alle forbandelser, sekskanter, dæmonisk aktivitet og trylleformularer rettet mod mig, mine forhold, ministerium, luftrum, Økonomi og mine hænders arbejde; og jeg bryder dem ved den opstandne Herre Jesu Kristi magt og autoritet. Jeg binder al dæmonisk interaktion, samspil, og kommunikation mellem ånder sendt imod mig, og send dem direkte til Jesus Kristus for ham at håndtere, som han vil.
Jeg beder om tilgivelse for og fordømmer alle negative indre løfter, som jeg har afgivet med fjenden, og beder om, at Jesus Kristus frigør mig fra disse løfter og fra enhver trældom, de måtte have haft i mig. Jeg hævder Jesu Kristi udgydte Blod, den levende Guds Søn, over alle aspekter af mit liv til min beskyttelse. Jeg beder alle disse ting i min Herres og frelsers, Jesu Kristi, dyrebare navn. Sandelig.

afkald på Satans værker

jeg hævder den fulde sejr, som min Herre Jesus Kristus vandt på korset for mig. “Efter at have afvæbnet Magterne og myndighederne gjorde han et offentligt skue af dem og sejrede over dem ved korset” (Kol 2:15). Hans sejr for mig er min sejr.
i Herrens Jesu Kristi navn.
jeg giver afkald på alle Satans arbejde i mit liv ved mine handlinger eller af andre. Jeg bryder alle tilknytninger, grunde og rettigheder Satan
kan have i mit liv, om en sådan grund blev opnået gennem mine handlinger eller gennem andre.jeg fornyer nu mine Dåbsløfter om at forkaste Satan og alle hans gerninger og alle hans tomme løfter.
jeg tror på Gud, den Almægtige Fader, skaberen af himlen og jorden. Jeg tror på Jesus Kristus, hans eneste Søn, vor Herre, som blev født af Jomfru Maria, blev korsfæstet, døde og blev begravet, rejste sig fra de døde og sidder nu ved højre hånd af Faderen. Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske kirke, de helliges fællesskab, syndernes tilgivelse, kroppens opstandelse og evigt liv.
Amen.i Jesu Kristi Navn beder jeg Fader om, at I befaler Satan og alle hans håndlangere, hvem de End er, at komme ud af mit liv og blive ude. Jeg dedikerer mig nu til Herren Jesus Kristus; jeg tilhører ham alene. Amen

bøn for at bryde forbandelser:i Herrens Jesu Kristi navn, ved hans Kors, hans blod og hans opstandelse, tager jeg autoritet over alle forbandelser, sekskanter, besværgelser, voodoo-praksisser, hekseri-opgaver, sataniske ritualer, besværgelser og onde ønsker, der er sendt min vej eller er gået ned i generationens blodlinje. Jeg bryder deres indflydelse over mit liv ved den opstandne Herre Jesu Kristi magt, og jeg befaler disse Forbandelser at gå tilbage til, hvor de kom fra og blive erstattet med en velsignelse.

Jeg beder om tilgivelse for og fordømmer alle negative indre løfter og aftaler, som jeg har indgået med fjenden, og jeg beder om, at du Herre Jesus Kristus frigør mig fra enhver trældom, de måtte have haft i mig. Jeg hævder dit udgydte Blod over alle aspekter af mit liv, relationer, ministeriets bestræbelser og økonomi. Jeg takker dig for din vedvarende kærlighed, din englebeskyttelse og for fylden af dine rigelige velsignelser.

bekræftelse for en Minister, der afviser alt ondt:

1. Jeg dækker mig ordentligt med Jesu blod og står imod enhver magt, der er klar til at modstå mig.
2 . Enhver satanisk agent foregiver at være en rådgiver for at projicere det onde ind i mit liv; blive vanæret, i Jesu navn.
3. Enhver åndelig Pil jeg har bedt ud af nogen, der nu er i min familie; blive brændt af ild, i Jesu navn.
4. Enhver dæmon af ægteskabelig trældom Helligånden nogensinde har brugt mig til at kaste ud af folks ægteskaber før, nu undertrykke mit ægteskab; løs dit greb ved ild i Jesu navn.
5. Enhver dæmon af svaghed i mit liv eller i min familie som et resultat af min Tjeneste for mennesker, der er i besiddelse af det; gå nu ud med ild i Jesu navn.
6. Enhver husholdning hekseri Helligånden har brugt min tjeneste til at uddrive, som nu påvirker mig eller min familie; blive pludselig ødelagt, i Jesu navn.
7. Enhver marine hekseri raseri mod mig og min familie som følge af at ødelægge deres værker i folks liv; blive tavs af Jesu blod.
8. Ethvert medlem af min familie bliver undertrykt af enhver velkendt ånd, der blev kastet ud gennem min tjeneste; Modtag guddommelig befrielse i Jesu navn.
9. Enhver åndelig ondskab i Himlene styrker imod mig og min Tjeneste; blive vanæret af Jesu blod.
10. Hver tjenende ånd, der er tildelt mig til at holde øje med min ubevogtede time; modtage tordenbolte fra Gud og afvige fra mig i Jesu navn.
11. Hver samling af lokale hekseri dannet mod min tjeneste; modtage en dåb af flere ødelæggelse, i Jesu navn.
12. Enhver magt spådom mod mig og min tjeneste, falde ned og omkomme, i Jesu navn.
13. Enhver magt, der cirkulerer mit navn for ondt som følge af mit ministeriearbejde, falder ned og dør nu i Jesu navn.
14. Enhver satanisk agent, der allerede er i fårefolden målrettet for at se og rapportere mig tilbage til den onde Verden; blive udsat og blive vanæret i Jesu navn.
15. Lad enhver fare, jeg nogensinde har lidt, blive helbredt af Jesu blod.
16. Hver god ting kørte væk af rasende dæmoner fra mit ægteskab, økonomiske liv og tjeneste; gendannes hundrede gange, i Jesu navn.
17. Enhver dæmon, der har fået til opgave at være frustrerende for min succes ved kanten af gennembrud; gå af med ild i Jesu navn.
18. Enhver magt, der skaber vanskeligheder for mig i ministeriet; blive brændt af ild, i Jesu navn.
19. Enhver magt, der skaber utilfredshed og aflede mine guddommeligt udpegede hjælpere, bliver pludselig ødelagt i Jesu navn.
20. Hver pil, jeg nogensinde har fyret ud, der blev returneret til mig, gå tilbage med hundrede gange styrke i Jesu navn.
21. Jeg beskytter mig selv med Jesu blod mod enhver ond Genforening, gensamling, genmontering og forstærkning i Jesu navn.
22. Lidelse skal ikke opstå en anden gang i mit liv, i Jesu navn.
23. Lad nu ingen fyrstendømme, magt, mørkets hersker, åndelig ondskab i himlene og lokal ondskab plage mig, for jeg bærer Guds lams mærker i mit legeme.

taget fra Befrielsesbønner for satanisk modangreb på dette sted:
http://deliveranceprayers.com/?page_id=1023
siden har mange befrielsesbønner opført på venstre side navigation.
Mit håb er, at dette indlæg og disse bønner vil hjælpe dem af jer er blevet ledet her af Helligånden.

Jeg bruger denne velsignelse med min højre hånd eller tommelfinger, når jeg laver korsets tegn+, hvor og når jeg laver det med helligt vand, olie, Salt eller kridt.

i nomine Patris+ et Filii+ et Spiritus Sancti+. Amen
(I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn)

bøn til St. Michael, Ærkeenglen

St. Michael for site

St. Michael, Ærkeenglen,
Forsvar os i kamp.
vær vores Beskyttelse mod djævelens ondskab og snarer.
Må Gud irettesætte ham, Vi beder ydmygt.
og gør du,
Åh fyrste af den himmelske vært,
Ved Guds kraft,
kastet i helvede,
Satan og alle de andre onde ånder
som strejfer om verden,
søger ødelæggelse af sjæle. Sandelig.

paven Leo eksorcisme bøn mod Satan og de frafaldne Engle.

fuldt restaureret til sin oprindelige tekst som udstedt af Pave Leo, 18.maj 1890.

reciter stående:

i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

lad Gud opstå og lad hans fjender blive spredt: og lad dem, der hader ham, flygte fra foran hans ansigt!

som røg forsvinder, så lad dem forsvinde væk: som voks smelter for ilden, så lad de ugudelige omkomme ved Guds nærhed (SL 67:1-2). Døm dig, Herre, dem, der har uret mig: styrt dem, der kæmper imod mig.

lad dem blive forvirrede og skamme, der søger efter min sjæl. Lad dem vende tilbage og blive forvirrede, der udtænker ondt mod mig. Lad dem blive som Støv for vinden; og lad Herrens Engel rette dem. Lad deres vej blive mørk og glat, og lad Herrens Engel forfølge dem.For uden grund har de skjult deres net for mig til ødelæggelse; uden grund har de krænket min sjæl.lad den snare, som han ikke kender, komme over ham; og lad det net, som han har skjult, fange ham; og ind i den meget snare lad ham falde. Men min Sjæl skal glæde sig over Herren og glæde sig over hans Frelse (SL 34:1, 4-9).Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som den var i begyndelsen, er nu og altid skal være, verden uden ende, Amen.

O’ mest herlige prins af de himmelske hære, St. Ærkeenglen Mikael, forsvar os i kampen og i vores kamp mod fyrstendømmer og magter mod herskerne i dette mørkes verden, mod ondskabens ånder på Højene (Efeserne 6:12). Kom til hjælp af mennesker, som Gud skabte uforgængelige, og til billedet af hans egen lighed skabte han ham (Vis 2:23); og fra Djævelens tyranni købte han ham til en stor pris (Kor 7:23).

Kæmp Herrens kampe i dag med hæren af de velsignede Engle, som når du først kæmpede mod Lucifer, lederen af stolthed og hans frafaldne engle; og de sejrede ikke; ej heller blev deres plads fundet mere i himlen. Men den store Drage blev kastet ud, den gamle Slange, som kaldes Djævelen og Satan, som forfører hele verden. Og han blev kastet til jorden, og hans engle blev kastet ned med ham (Apoc 12:8-9).

se, den gamle fjende og morder løfter kraftigt hovedet! Forvandlet til en Lysets Engel, med hele horden af onde ånder går han rundt overalt og tager jorden i besiddelse, så han deri kan udslette Guds og hans Kristi navn og stjæle, Plage og ødelægge de sjæle, der er bestemt til en krone af evig Herlighed, til evig ødelæggelse. På mennesker fordærvet i tankerne og korrumperet i hjertet den onde drage hælder ud som en mest modbydelige flod, gift hans skurk, en ånd af løgn, ugudelighed og blasfemi; og den dødbringende ånde begær og alle misgerninger og laster. Hendes mest listige fjender har opslugt kirken, det pletfri Lams ægtefælle, med sorger, de har gennemblødt hende med malurt; på alle hendes ønskelige ting har de lagt deres onde hænder.

hvor den velsignede Peters se og sandhedens stol er blevet oprettet til hedningernes lys, har de der placeret tronen til vederstyggeligheden af deres ondskab, så at præsten er blevet ramt, kan de også være i stand til at sprede flokken. Derfor, du uovervindelige leder, være til stede med Guds folk og mod den åndelige ondskab, som brister i på dem; og bringe dem sejren.

den hellige kirke ærer dig som sin værge og protektor; og det herligheder i det faktum, at du er dens forsvarer mod de onde kræfter jorden og helvede. Til dig har Herren tildelt de forløses sjæle til at blive placeret i himmelsk lyksalighed. Bønfalder Fredens Gud om at knuse Satan under vore fødder, så han ikke mere kan holde mennesker fanget og skade kirken. Bed vore bønner for den Højestes øjne, så Herrens barmhjertighed hurtigt kan komme os til hjælp, så du kan gribe Dragen, den gamle Slange, som er Djævelen og Satan, og at du, når du har bundet ham, kan kaste ham i det bundløse hul, så han ikke mere kan forføre nationerne (Apoc 20:3).

derfor betro sig til din beskyttelse og værgemål, ved den hellige myndighed i vores tjeneste, vi trygt og sikkert begynde opgaven i Jesu Kristi navn, vor Gud og Herre, at køre væk angreb af djævelsk bedrag.

leder: Se Herrens Kors, Flygt fra fjendtlige kræfter.alle: løven af Judas Stamme, Davids rod har erobret

leder: må Din Barmhjertighed, Herre, være over os.
Alle: da vi har håbet på dig.

leder: O’ Herre, hør min Bøn.
alle: og lad mit råb komme til dig.

leder: Herren være med dig,
alle: og med din ånd.

leder: lad os bede:

O’ Gud og Fader til vor Herre Jesus Kristus, vi påberåber os dit hellige navn, og vi beder ydmygt din barmhjertighed, at ved forbøn fra Guds Moder Maria ubesmittet nogensinde Jomfru, af velsignet Mikael Ærkeenglen, af velsignet Joseph, ægtefælle til den samme velsignede jomfru, af de velsignede apostle Peter og Paulus og af alle de hellige, ville du deignere at give os Hjælp mod Satan og alle de andre urene Ånder og mod hvad der vandrer over hele verden for at skade menneskeheden og ødelægge sjæle gennem den samme Kristus, vor Herre, amen.

vi uddriver dig, o ‘ enhver uren Ånd, satanisk magt, infernal invaderer, ond legion, forsamling og sekt; i vores Herres Jesu Kristi navn og ved kraft (+); må du blive revet væk og drevet fra Guds Kirke og fra sjæle, der er skabt til Guds Billede og lighed og forløst af det guddommelige Lams dyrebare Blod (+). De fleste snu slange, du skal ikke mere vove at bedrage den menneskelige race, forfølge kirken, Pine Guds udvalgte og sigt dem som hvede (+). Den Højeste Gud befaler dig (+). Han, med hvem du i din store uforskammethed stadig hævder at være lige; den, der ønsker, at alle mennesker skal frelses og komme til kundskab om sandheden (1 Tim 2:4).Gud Faderen befaler dig ( + ), Gud Sønnen befaler dig (+), Gud Helligånden befaler dig ( + ). Kristi Majestæt, Guds evige ord, der blev Kød, befaler dig ( + ); den, der skal redde vores race, overgik ved din misundelse, “ydmygede sig og blev lydig selv til døden” (fil 2:8). Han, der har bygget sin kirke på den faste klippe og erklæret, at helvedes porte aldrig skal sejre over hende, fordi han vil bo hos hende “alle Dage lige til verdens ende” (Mat 28:20). Korsets hellige tegn befaler dig ( + ), ligesom også kraften i mysterierne i den kristne tro ( + ), Guds herlige Moder, Jomfru Maria, befaler dig ( + ); hun, der ved sin ydmyghed og fra det første øjeblik af sin ubesmittede undfangelse knuste dit stolte hoved. Troen på de hellige apostle Peter og Paulus og de andre Apostle befaler dig (+). Martyrernes blod og alle de helliges fromme forbøn befaler dig (+).

således forbandede drage og dig djævelsk legion, vi adjurerer dig ved den levende Gud ( + ), ved den sande Gud ( + ), ved Den Hellige Gud ( + ), ved guden “der så elskede verden, at han opgav sin eneste søn, at enhver sjæl, der tror på ham, ikke skulle fortabes, men have evigt liv” (John 17:1-3); stop med at bedrage menneskelige skabninger og udgyde dem den evige fordømmelses gift; stop med at skade kirken og fange hendes frihed.

BEGONE, Satan, opfinder og mester af alt bedrag, fjende af menneskets frelse. Giv plads til Kristus, i hvem du ikke har fundet nogen af dine værker; giv plads til den ene, hellige, katolske og Apostolske Kirke erhvervet af Kristus til prisen for hans Blod. Buk under Guds magtfulde hånd; skælv og flygt, når vi påberåber os Jesu Hellige og forfærdelige Navn, dette navn, der får helvede til at ryste, dette navn, som Himmelens dyder, kræfter og Herredømme er ydmygt underdanige til, dette navn, som Himmelens dyder, kræfter og Herredømme er ydmygt underdanige til, dette navn, som Keruberne og Seraferne uophørligt gentager: Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarers Gud!

leder: O’ Herre, hør min Bøn,
alle: og lad mit råb komme til Dig

leder: må Herren være med dig,
alle: og med din ånd.

leder: lad os bede::himlens Gud, Jordens Gud, englens Gud, Ærkeenglernes Gud, Patriarkernes Gud, Profeternes Gud, Apostlenes Gud, Martyrernes Gud, Bekendernes Gud, jomfruernes Gud, Gud, der har magt til at give liv efter døden og hvile efter arbejde, fordi der ikke er nogen anden gud end dig, og der kan ikke være nogen anden, for du er skaberen af alle ting, synlige og usynlige, hvis regeringstid der ikke skal være nogen ende. Vi bøjer os ydmygt for din herlige Majestæt, og vi beder dig om at befri os ved din magt fra alle de infernalske ånders tyranni, fra deres snarer, deres løgne og deres rasende ondskab; deign, O’ Herre, at give os din magtfulde beskyttelse og holde os trygge og sunde. Vi beder dig gennem Jesus Kristus, vor Herre, amen.

leder: fra Djævelens Snarer,
Alle: befri os O’ Herre.
leder: Giv, at din kirke kan tjene dig i sikker frihed,
alt, hvad vi beder dig, hør os.
leder: Deign at knuse fjender af Den Hellige Kirke,
Alle: Vi beder dig, hør os.
leder: helligt vand drysses på det sted, hvor han kan være. alle: Ærkeenglen St. Michael, forsvar os på kampens dag; vær vores Beskyttelse mod djævelens ondskab og snarer. Må Gud irettesætte ham, Vi beder ydmygt og gør du, o’ fyrste af den himmelske vært, ved Guds kraft, kastet i helvede Satan og alle de andre onde ånder, der strejfer over hele verden, søger ødelæggelse af sjæle, Amen.

leder: Jesu mest hellige hjerte, (gentag 3 gange)
Alle: vær barmhjertig med os.

Bemærk: ( + ) angiver, at korsets tegn skal laves: “i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen,” mellem bønnen, som angivet.

kredit til dette site: http://www.catholicapologetics.info/library/prayers/exorcism.htm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.