Articles

hvorfor vand Milfoil Control er nødvendig, og hvordan man løser problemet

på grund af dårlig frøspiring kan milfoil sprede sig og reproducere ved fragmentering. Det producerer fragmenter i løbet af sommeren efter frugtning en gang, eller to gange så bliver skuddene båret væk af strømme eller sejlere, og de danner nye planter.

på grund af milfoils evne til at sprede sig hurtigt og tætheden af en milfoil-angreb blokerer den ofte sollys for planter, der er hjemmehørende i søerne. Planten kan også hæmme bevægelsen af større fisk og derfor forstyrre forholdet mellem rovdyr og bytte. Mange vandveje bliver overbelastede, og anlægget kan også forårsage alvorlig skade på påhængsmotorer og fiskeredskaber på grund af disse tætte grupper. Nogle søer er endda blevet gjort uegnede til marine aktiviteter på grund af milfoil angreb!

kemikalier bruges ofte til at kontrollere milfoilvækst. Men da milfoil dør og falder til bunden, er der et stort iltbehov, som kan forårsage fiskedrab og anoksiske forhold i bunden af søen. Dette døde plantemateriale resulterer i mere organisk sediment og næringsstoftilgængelighed, og fører sandsynligvis til enten fremtidig akvatisk ukrudtsvækst eller potentielt værre, giftig cyanobakterievækst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.