Articles

kromosom

kromosomer kan være synlige ved hjælp af et mikroskop lige før celledeling, når DNA ‘ et i kernen rulles ud, når det replikerer. Ved at visualisere en celle under metafase, et stadium af celledeling eller mitose, kan forskere tage billeder af det duplikerede kromosom og matche parene af kromosomer ved hjælp af de karakteristiske mønstre af bånd, der vises på kromosomerne, når de farves med et farvestof kaldet giemsa. Det resulterende arrangement kaldes en karyotype. Enderne af kromosomet kaldes telomerer, som er nødvendige for at opretholde stablilitet og for nylig har været forbundet med aldring. Et såkaldt telomerase opretholder længden af telomeren. Ældre celler har tendens til at have kortere telomerer. Telomeren har en gentagen sekvens (TTAGGG), og intakte telomerer er vigtige for korrekte DNA-replikationsprocesser.

karyotyper er nyttige til diagnosticering af nogle genetiske tilstande, fordi karyotypen kan afsløre en aberration i kromosomantal eller store ændringer i struktur. For eksempel kan ned-syndrom være forårsaget af et ekstra kromosom 21 kaldet trisomi 21. En karyotype af et barn med nedsat syndrom ville afsløre dette ekstra kromosom.

et kromosom ser normalt ud til at være en lang, slank stang af DNA. Par af kromosomer kaldes homologer. Hvert separat kromosom i duplikatet kaldes en søsterkromatid. Søsterkromatiderne er fastgjort til hinanden ved hjælp af en struktur kaldet centromeren. Kromosomer ser ud til at være i form af en h, efter at materialet er duplikeret. Den nederste, længere del af kromosomet kaldes kromosomets lange arm, og den øverste, kortere del kaldes kromosomets korte arm (p-arm).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.