Articles

Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste

Abstract

orgaaniset yhdisteet, joissa on vähintään kaksi fuusioitua bentseenirengasta, tunnetaan polysyklisinä aromaattisina hiilivetyinä (PAH). Nämä yhdisteet ovat luonteeltaan hydrofobisia. Joidenkin PAH-yhdisteiden osoittama myrkyllisyys on saanut monet tutkijat tutkimaan lisää tällä alueella. Kirjallisuudessa mainitaan erilaisten fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten menetelmien olemassaolo PAH-yhdisteiden poistamiseksi. Eri tutkijat käyttivät PAH-yhdisteiden hajoamiseen erilaisia biologisia prosesseja, kuten levä -, sieni-ja bakteerikorjausmenetelmiä. Kirjallisuudessa mainitaan PAH-yhdisteiden esiintyminen jätevedenpuhdistamoiden käsitellyissä jätevesissä ja lietteissä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin PAH-yhdisteiden biohajoavuuden toteutettavuutta laajennetun ilmastuksen avulla eräreaktoreissa. Tässä tutkimuksessa keskityttiin laajennetun ilmastuksen vaikutukseen pienimolekyylipainoisiin PAH-yhdisteisiin (naftaleeni, asenaptyleeni, fenantreeni ja fluoreeni). Havaittiin, että 28 tuntiin ulottuvan aerobisen hajoamisen aikana valittujen PAH-yhdisteiden hajoaminen oli 81-96%. Kontrollireaktoreissa hajoamisen todettiin olevan 90-99%.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.