Articles

Drug Interactions between Imitrex and Zoloft

Major

sertraline SUMAtriptan

Applies to: Zoloft (sertralin) og Imitrex (sumatriptan)

Ved hjelp av Sertralin sammen Med SUMAtriptan kan øke risikoen for en sjelden, men alvorlig tilstand som kalles serotonin syndrom, som kan omfatte symptomer som forvirring, hallusinasjoner, anfall, ekstreme endringer i blodtrykk, økt hjertefrekvens, feber, overdreven svetting, skjelving eller risting, tåkesyn, muskelspasmer eller stivhet, tremor, inkoordinering, magekramper, kvalme, oppkast, og diare. Alvorlige tilfeller kan føre til koma og død. Du bør søke øyeblikkelig legehjelp hvis du opplever disse symptomene mens du tar medisinene. Snakk med legen din dersom du har spørsmål eller bekymringer. Legen din kan allerede være klar over risikoen, men har bestemt at dette er det beste løpet av behandlingen for deg og har tatt nødvendige forholdsregler og overvåker deg nøye for eventuelle komplikasjoner. Det er viktig å fortelle legen din om alle andre medisiner du bruker, inkludert vitaminer og urter. Ikke slutte å bruke medisiner uten først å snakke med legen din.

Bytt til profesjonelle interaksjonsdata

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.