Articles

Forskningsstudier Viser Dry Needling Har Ingen Langsiktige Fordeler

et økende antall fysioterapeuter (PTs), i Usa og over hele verden, inkorporerer dry needling (DN) teknikken for å behandle hovedsakelig muskuloskeletale smerter (MSP). Så mye, Federation Of State Boards Of Physical Therapy (FSBPT), i deres nyeste dn resource paper (1), datert juli 2013 (pp2), sier at «aktivitetsvolumet i usa fra 2010-2013 angående DN … har nødvendiggjort årlige oppdateringer AV fsbpt original resource paper publisert I Mars 2010.»

La meg begynne med å si at å forske på dette emnet var ganske frustrerende!! Jeg liker å forstå et emne grundig før jeg selv begynner å tenke på å skrive om det. Det var ikke så lett, i dette tilfellet. Fra å avklare forskjellen, hvis den eksisterer, mellom TEKNIKKENE TIL dn og akupunktur, for å gjennomgå og sammenligne den tilgjengelige litteraturen OM DN med de varierende metodene (og motstridende kommentarer blant kolleger og fagfolk). Det var til og med vanskelig å avklare i HVILKE amerikanske stater DN-teknikken for øyeblikket ikke vurderes innenfor Det praktiserende omfanget Av PTs og derfor ulovlig.

jeg tar deg gjennom det jeg har klart å finne ut, selv om turen kan være litt «knotty». Formålet med denne artikkelen er å undersøke dagens forskning PÅ DN og om det er effektivt eller unngås.

Hva Er Dry Needling

dn-definisjonen, ifølge FSBPT (1) (pp4), er «en teknikk som bruker innsetting av en solid filamentnål, uten medisinering, inn i eller gjennom huden for å behandle ulike funksjonsnedsettelser, inkludert, men ikke begrenset til: arrdannelse, myofascial smerte, motorisk rekruttering og muskel avfyring problemer. Mål for behandling varierer fra smertelindring, økt utvidbarhet av arrvev til forbedring av nevromuskulære avfyringsmønstre.»

IFØLGE FSBPT (1) (pp3) er DN kjent synonymt som intramuskulær manuell terapi (IMT), trigger point dry needling (TDN) eller intramuskulær needling (IN). American Physical Therapy Association (APTA) hadde i utgangspunktet anbefalt å bruke begrepet ‘IMT’. Siden slutten av 2011, skjønt, det talsmenn bruker begrepet ‘DN’.

interessant nok debatterer mange grupper fortsatt riktig begrep og nøyaktig definisjon for å beskrive teknikken.

Holde opp? 🙂

den «tørre» delen refererer til det faktum at ingenting injiseres med nålen, i motsetning til det motsatte av «våtnål» som injiserer medisiner som steroider, etc.

for Det meste brukes DEN TIL å behandle MSP gjennom målretting av ‘myofasciale triggerpunkter’ (MTrPs). Du finner dette begrepet brukt mye i DN-litteraturen. MTrPs er beskrevet som lokaliserte, hyper-sensitive, hyper-irritabel flekker i en stram band av muskel. De kan være aktive Mtrper, når de produserer spontan smerte, eller latente Mtrper som ikke produserer spontan smerte og bare er smertefulle når de berøres.

DN kan deles inn i dyp og overfladisk DN. Deep DN har angivelig vist seg å inaktivere MTrPs ved å fremkalle lokale twitch-svar, aka muskelkontraksjoner. Denne prosessen sies å aktivere endogene opioider, og dermed slappe av muskelen.

MTrPs hevdes ofte å være en viktig årsak TIL MSP. Problematisk er imidlertid funnet (2) fra en nylig systematisk oversikt at «fysisk undersøkelse for øyeblikket ikke kan anbefales som en pålitelig test for diagnose av triggerpunkter» og at påliteligheten Av mtrp-diagnosen trenger videre undersøkelse av høykvalitetsstudier!

Dn versus Akupunktur

er det en forskjell, bortsett fra at man bruker håndhansker under behandlingen? (det ville være PTs under DN, for en heads up).

nå er dette emnet, jeg har oppdaget, synes å være ganske følsomt område. Forståelig nok så-en har eksistert i århundrer, mens den andre er relativt ny. Begge tilsynelatende utføre en lignende needling teknikk?! Vil man potensielt miste noen av sine klientell.. og mystikk.. til den andre?

I Team Akupunktur Hjørne. Ifølge Fan et al (3) blir DN fremmet » ved ganske enkelt å rebranding (a) akupunktur SOM DN og (b) akupunkturpunkter som utløserpunkter.»Strike! DN spioneringen som en» over-forenklet «versjon av akupunktur bortsett fra «vekt på biomedisinsk språk», ved hjelp av engelske biomedisinske termer for å erstatte deres tilsvarende Kinesiske medisinske termer. Strike 2! «Trigger poeng tilhører .. tradisjonell Kinesisk akupunktur, og de er ikke en ny oppdagelse». Strike 3! «For pasientens sikkerhet bør dn-utøvere oppfylle standarder som kreves for lisensierte akupunktører og leger.” .. DN er ute!

I Team Dn Hjørne. FSBPT-papiret (1) (pp4) sier at metoden som akupunktur virker på, er helt annerledes, «basert på en teori om energisk fysiologi», med fokus på energimeridianer eller strømmer, og avblokkering av disse veiene. Videre, i motsetning til akupunktur, klargjør papiret At PTs ikke bruker DN til å behandle forhold som fruktbarhet, røykeslutt, allergier, depresjon eller andre ikke-neuro-muskuloskeletale forhold. De identifiserer også et viktig skille ved at akupunktur er en hel disiplin og yrke, MENS DN bare er en teknikk som skal være tilgjengelig for alle profesjonelle med riktig bakgrunn og opplæring. Strike, strike, strike!

Hvem vinner denne kampen?

Ved å Ta midtbanen, sier FSBPT (1) (pp6) endelig at «den aksepterte forutsetningen må være at overlapping skjer blant yrker. Spørsmålet (for statlig lisensiering) … bør bare være OM DN er innenfor RAMMEN AV PT, ikke avgjøre om DET er en del av akupunktur.»

Greit nok, antar jeg.

Er Tørr Needling Lovlig Overalt?

dette bringer oss til det viktige temaet FOR LOVLIGHETEN AV DN i USA

Nøkkelorganisasjoner, som Apta, og andre helsepersonell hevder AT DN er innenfor deres «omfang av praksis». Men hver USA. staten har egne regler, forskrifter og retningslinjer om å tillate utøvelse AV DN. Det er ansvaret til hver terapeut å være klar over disse, og å praktisere innenfor grunnlag av deres tilstand, og profesjonell, lisens.

fsbpt-papiret (1) (pp9) angir hvilke amerikanske stater DN er lovlig tillatt, innenfor rammen av praksis For PTs, per juli 2013.

jeg har klart å kilde et mer aktuelt kart. I skrivende stund, ifølge denne informasjonen, er statene som har avgjort AT DN er innenfor rammen av praksis for PTs (og derfor er ulovlig): California, Florida, Hawaii, New Jersey, New York, Pennsylvania, South Dakota og Washington. Ifølge min lesning, dette er «hovedsakelig på grunn av ordgyteri i praksis handle mot punktering av huden.»Spesielt, Siden 2013 FSBPT-papiret, Har Utah legalisert DN-prosedyren i sin stat .

det er imidlertid andre kategorier som indikerer at praksisen ikke nødvendigvis er lovlig i staten. De inkluderer kategoriene ‘ uklare eller motstridende standarder ‘(Idaho, Michigan, Minnesota, Oregon, Texas) og ‘ ukjent ‘(Connecticut, Massachusetts, Missouri, Oklahoma).

som en potensiell forbruker, vær oppmerksom på gjeldende lov i staten din!

Hvor Mye Forskning er Det På Dry Needling?

Ikke mye. En PubMed søk av begrepene, ‘dry needling’, ‘trigger point dry needling’, eller’ intramuskulær needling’, begrenset til det engelske språket, mennesker og spenner fra år 2000 til i dag, gir ca 150 resultater. Av disse er 12 meta-analyser og 29 systematiske oversikter.

det relativt lave antallet og den generelle kvaliteten av studier som rapporterer OM DN utført Av PTs, på dette tidspunktet i det minste, kombinert med den høye variabiliteten som finnes i resultatene av meta-analysene, gjorde det utfordrende å sette denne artikkelen sammen.

En 2015 systematisk gjennomgang (4) av» randomiserte, kontrollerte studier av høy kvalitet», konkluderte med en «bred anvendelighet AV TDN-behandling for flere muskelgrupper». Likevel ble det raskt utfordret et par måneder senere i et stykke (5) med TITTELEN ‘TDN: dataene støtter ikke bred anvendelighet eller robust effekt.»denne sterkt formulerte konklusjonen overvurderer funnene av de faktiske dataene og villeder tilfeldige lesere til å tro at forskningen som støtter TDN, er ganske robust. Vi hevder at det ikke er det.»Det fortsetter å liste syv potensielle begrensninger av de enkelte dataene, fra de såkalte Høykvalitets Rctene, inkludert i nevnte gjennomgang.

Få ideen?!!

Sammenlign det med mengden forskning på en bedre kjent form for fysioterapi, som «hydroterapi», jeg hentet over 300 resultater-dobbelt så mye. Av disse er 54 systematiske oversikter.

Hva Har Forskningen Konkludert med?

Hjelper Tørr Needling Ansiktsrynker?

Evan SELV OM DN kan innebære (6) innsetting av nåler i subkutan fascia, kunne jeg ikke finne noen troverdig forskning her. Ikke veldig biologisk plausibel, heller, spesielt på lengre sikt. Hudrynking, som forklart Av Mayo Clinic, er i stor grad et resultat av en permanent nedbrytning av hudens bindevev-kollagen og elastinfibre.

Bunnlinje: DET er ingen bevis for AT DN forbedrer ansiktsrynker.

Har Tørr Needling Effekt Arrvev?

her kunne Jeg ikke finne noen forskning som støtter DN i behandling av arrvev, selv om det er kjent (6) som skal brukes til slike tilfeller. En artikkel (7) foreslo forsiktighet ved bruk AV DN hos kirurgiske pasienter, etter at kirurgisk arr av en nylig pasient viste tegn på betennelse 2 uker etter DN-behandling. Yikes.

Bunnlinje: DET er ingen bevis for AT DN forbedrer arrvev.

Hjelper Tørr Needling Skuldersmerter eller Frossen Skulder?

det er et dusin eller så forskningsartikler, hvorav en er en ganske nylig (2015) meta-analyse (8) og systematisk gjennomgang. Det vurderer temaet DN Av MTrPs forbundet med både nakke og skulder smerte. Gjett hva? De fant ingen langsiktige fordeler, men uttalt at det «kan anbefales … på kort og mellomlang sikt». Wet needling var imidlertid mer effektiv enn DN på mellomlang sikt.

den nyeste forskningsartikkel (9) (Jan 2017) er EN RCT av 120 pasienter med uspesifikke skuldersmerter. De fant ingen fordel som TILBYS AV DN, over andre, personlig, evidensbasert fysioterapi behandling.

Bottom Line: det er svake bevis for AT DN kan over kort til mellomlang sikt fordeler til skuldersmerter.

Hjelper Tørr Needling Ryggsmerter eller Iskias?

Igjen er det nesten et dusin forskningsartikler som undersøker DN i denne sammenheng. Jeg fant ingen meta-analyse papirer og en systematisk gjennomgang (10), fra 2005. Selv om det identifiserte de fleste studiene var av lav kvalitet, og fremhevet behovet for studier av høy kvalitet på dette området, konkluderte de med at » dataene tyder på at … DN kan være nyttige tillegg til andre terapier for kronisk ryggsmerter (lbp)».

resultatene av en nyere RCT (11), av hele 12 pasienter, «tyder på At MTrP DN var effektiv for å forbedre smerte, funksjonshemming … og utbredt trykkfølsomhet hos pasienter med mekanisk LBP på kort sikt».

Overbevisende??!

Bottom Line: det er svake bevis for AT DN kan bistå MED LBP på kort sikt.

Hjelper Tørr Needling Plantar Hæl Smerte (Plantar Fasciitt)?

det er minimal, svak bevis som støtter DN Av MTrPs i behandlingen av denne tilstanden. Ifølge Cotchett et al (12), «hos pasienter med plantarhelsmerter, antas denne teknikken å forbedre muskelaktiveringsmønstre, øke felles bevegelsesområde og lindre smerte.»

det samme teamet gjennomførte den første (og på dette tidspunktet bare) RCT (13) av 84 pasienter med plantarhelsmerter, i En Helsefaglig klinikk. De konkluderte med AT DN «ga statistisk signifikante reduksjoner i plantarhelsmerter», sammenlignet med sham DN. Denne studien ble publisert i peer-reviewed journal Physical Therapy, APTA official journal. Den har for tiden en lav effektfaktor på 2,8.

et svar (5) identifiserte en rekke problemer med funnene i denne SPESIELLE RCT, noe som gjør «resultatenes kliniske relevans tvilsom» og sier at deres konklusjon er «tvilsom i beste fall».konklusjon: Bevis på fordeler avledet FRA DN i behandlingen av plantarhelsmerter er svak, minimal og tvilsom.

Induserer Tørrnål Arbeidskraft?

jeg kunne ikke finne noe bevis på AT DN bistår med fødsel. Siden det for tiden er lite bevis av høy kvalitet til støtte FOR DN, er det sannsynligvis best unngått i denne situasjonen, på dette punktet.

Bottom Line: Ingen nåværende bevis som støtter DN for å indusere fødsel.

Hjelper Tørr Needling Leddgikt?

jeg kunne ikke finne noe troverdig bevis på AT DN hjelper med smerten forbundet med leddgikt. Det er ikke sannsynlig å være biologisk plausibelt FOR DN å (a) minimere leddbetennelse forbundet med revmatoid artritt, eller (2) gjenoppbygge noen av brusk ‘wear’ tear ‘ som bidrar til leddgikt smerte forbundet med slitasjegikt.

Bunnlinje: ingen nåværende bevis som støtter DN i behandlingen av leddgikt.

Hjelper Tørr Needling Tennisalbue?

Troverdig bevis på AT DN bistår med smerten forbundet med tennisalbue, igjen, unngår meg her.

Bottom Line: Ingen nåværende bevis som støtter DN i behandlingen av tennisalbue.

Forholdsregler & Bivirkninger For Å Tørke Needling

det er visse forholdsregler som må vurderes ved BRUK AV DN:

  1. Pasienter må kunne gi samtykke til prosedyren.
  2. Lokale hudlesjoner må unngås.
  3. Lokale eller systemiske infeksjoner anses generelt å være kontraindisert.
  4. Lokal lymfødem (merk: det er ingen bevis for AT DN ville forårsake eller bidra til økt lymfødem, dvs. postmastektomi, og som sådan ikke er en kontraindikasjon).
  5. Alvorlig hyperalgesi eller allodyni kan forstyrre bruken AV DN, men bør ikke betraktes som en absolutt kontraindikasjon.
  6. Noen pasienter kan være allergiske mot visse metaller i nålen, som nikkel eller krom. Denne situasjonen kan lett løses ved å bruke sølv eller gullbelagte nåler.
  7. Pasienter med unormal blødningstendens, dvs. pasienter som får antikoagulasjonsbehandling eller med trombocytopeni, må behandles med forsiktighet. DN av dype muskler må kanskje unngås for å forhindre overdreven blødning.
  8. Pasienter med nedsatt immunforsvar kan være mer mottakelige for lokale eller systemiske infeksjoner fra DN, selv om det ikke er dokumentert økt risiko for infeksjon med DN.DN i løpet av graviditetens første trimester, hvor abort er ganske vanlig, må næres med forsiktighet, selv om DET ikke er tegn på AT DN har noen potensielle abortfacient effekter.
  9. DN bør ikke brukes i nærvær av vaskulær sykdom, inkludert åreknuter.
  10. Forsiktighet må Utvises ved BRUK AV DN etter kirurgiske inngrep der leddkapselen er åpnet. Selv om septisk leddgikt er en bekymring, KAN DN fortsatt utføres så lenge nålen ikke er rettet mot ledd eller implantat.

når det gjelder bivirkninger:

Brady et al (14), undersøkte sikkerheten TIL dn-prosedyren utført av en prøve av 39 fysioterapeuter. De fant at mens milde bivirkninger ble rapportert ofte, oppsto ingen signifikante bivirkninger.

de vanligste bivirkningene inkluderte blåmerker (7,6%), blødning (4,7%), smerte under behandling (3%) og smerte etter behandling (2,2%). De mindre vanlige bivirkningene var forverring av symptomer, døsighet, hodepine og kvalme, hver med mindre enn 1% frekvens.

betydningen av en kvalifisert terapeut er selvsagt viktigst.

Konklusjon

etter noen få uker med forskning, tror jeg AT DN som terapeutisk behandling i beste fall er noe dodgy! Ville ikke du nå? Det er for tiden ingen bevis (15) for noen langsiktig fordel avledet FRA DN, for en start. Uansett hvilken kortsiktig fordel som foreslås fra DN, kommer det vanligvis fra lav til middels kvalitet som konkluderer med at DN er bedre enn » ingen behandling eller sham needling.»

nå, i all ærlighet, vil du være villig til å gå under kniven… eller, skal jeg si, nålen … for det?

Var denne siden nyttig?

JA
NEI

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.