Articles

Hva Er Californias Lane Splitting Regler?

vi har alle sett motorsykkel ryttere ridning mellom baner av trafikk, enten for å komme til sine destinasjoner raskere eller for å unngå bak-end kollisjoner. Også kjent som «lane splitting,» motorsykkel ryttere i California kan lovlig ri mellom baner av trafikk. Lane splitting kan redusere trafikkproblemer og i noen tilfeller kan hjelpe ryttere unngå motorsykkelulykker.California Var den første staten i Usa som lovlig anerkjente bruken av lane splitting. Før 2016 var lane splitting ikke ulovlig, men heller ikke kodifisert i statsloven.Under Den nye loven skrev California Highway Patrol (CHP) retningslinjer for å engasjere seg i sikker lane splitting. Disse retningslinjene er oppført nedenfor:

  • Motorsyklister bør unngå å kjøre med hastigheter på 10 miles per time større enn omkringliggende trafikk. Ifølge CHP øker lane splitting farer ved høyere hastighetsforskjeller.
  • Motorsyklister bør unngå kjørefelt splitting når omkringliggende trafikken beveger seg på 30 miles per time eller raskere.
  • CHP foreslår at motorsyklister bør vurdere omgivelsene før kjørefelt splitting. Motorsyklister bør ta hensyn til kjørefelt bredde, størrelsen på omkringliggende kjøretøy, vær og lysforhold.
  • CHP anbefaler lane splitting mellom langt venstre baner fordi det er tryggere enn lane splitting mellom andre baner av trafikk.
  • Motorsyklister bør unngå kjørefelt splitting rundt store kjøretøy, for eksempel kommersielle lastebiler eller busser.
  • Motorsyklister bør unngå å kjøre i blinde flekker på andre kjøretøy eller dvelende mellom kjøretøy.
  • Under California lov er det ulovlig å ri i skulderbanen. Riding i skulderbanen er ikke lane splitting.
  • FOR å maksimere sikkerheten under fildeling, ANBEFALER CHP å øke synligheten ved å bruke lyse klær og reflekterende utstyr. Motorsyklister bør også bruke sine fjernlys i dagslys timer.

Hvordan Bilister Kan Forbedre Sikkerheten Under Californias Lane Splitting Lov

Bilister bør bidra til å forbedre sikkerheten for motorsyklister som er lane splitting. Det er flere måter du kan bidra til å gjøre kjørefelt splitting tryggere for motorsyklister. Hvis du kjører i venstre kjørefelt, deretter flytte til venstre for å gi motorsyklister god plass til å passere.

du bør alltid sjekke bakspeilene og sidespeilene for motorsyklister før du skifter kjørefelt eller gjør en sving. Pass på å bruke svingesignalene når du bytter baner, gjør en sving eller fusjonerer til trafikk. Til slutt, kjør aldri mens distrahert av en elektronisk enhet eller under påvirkning av narkotika eller alkohol.

Du bør aldri prøve å hindre en motorsyklist som prøver å passere deg på en måte som truer hans eller hennes sikkerhet, som det er mot loven.

Forstå Feil Under Californias Lane Splitting Lov

Bilister og motorsyklister skylder hverandre en plikt til omsorg. Hvis du lider skader fra en ulykke forårsaket av en uaktsom sjåfør eller motorsyklist, bør du kontakte en personskade advokat. En erfaren advokat kan hjelpe deg med å finne ut hvordan California uaktsomhet lover gjelder for potensielle saken.

Kontakt En San Jose Motorsykkel Krasj Advokat På Vårt Firma for å Lære Mer

Har du eller en kjær lider skade i en motorsykkelulykke? Du kan planlegge en gratis konsultasjon Med En San Jose motorsykkel krasj advokat på vårt firma ved å ringe (408) 956-6949 eller ved å bruke vår online case review form.

Fortsett å utforske vår hjemmeside for å lære mer om vanlige årsaker til motorsykkelulykker i California.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.