Articles

Hvordan lage/ ng / consonant sound

jeg vet ikke hva de har fortalt deg på skolen,
Men det er en Ting de vanligvis glemmer å nevne:
Når Du ser N Og G sammen (som i ‘sing’ ‘writing’ og ‘bang’)
Det er faktisk ingen sann G! (Vel … nesten alltid)

her er en liste over minimale par for deg å øve:

sin-sing
ran-rang
pin-ping
ban-bang
lawn-long
win-wing
hand-hanged
thin-thing

det Er også viktig at du vet at ikke hver gang du ser bokstavkombinasjonen n+g, bør du slippe g. For eksempel:

1.Den komparative / superlative graden legges til adjektiver som lang, sterk og ung: lang+er > lɔŋgə
2. Visse suffikser lagt til et rotord som slutter på ‘ng’: prolong-> proʊlɔŋ prolongate->proʊɔŋ
3. Når ‘ng’ vises i midten av ordet, i roten del av ordet: England->ɪŋglənd engelsk->ɪŋglɪnʃ enkelt-> sɪŋgl
4. Noen ganger representerer ‘ ng ‘/ dʒ/konsonanten som i’rekkevidde ‘

jeg vet at det er vanskelig å huske reglene, derfor er det sikreste alternativet å for det meste fokusere på å gjøre ŋ i’- ing ‘ avslutninger (det er aldri g etter ŋ på slutten av ordet) og det er også det vanligste utseendet på lyden (og jeg finner det mest merkbare).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.