Articles

Hvorfor Vann Gress Kontroll Er Nødvendig og hvordan å løse Problemet

på grunn av dårlig frø spiring, gress kan spre seg og reprodusere ved fragmentering. Det produserer fragmenter om sommeren etter fruiting en eller to ganger, så blir skuddene båret av strømmer eller båtfolk, og de danner nye planter.på grunn av gressens evne til å spre seg raskt og tettheten av en gressinfeksjon, blokkerer den ofte sollys for planter som er hjemmehørende i innsjøene. Planten kan også hemme bevegelsen av større fisk, og dermed forstyrre rovdyr-bytteforholdet. Mange vannveier blir overbelastet, og anlegget kan forårsake alvorlig skade på utenbordsmotorer og fiskeredskaper på grunn av disse tette gruppene også. Noen innsjøer har selv blitt gjort uegnet for marine aktiviteter på grunn av gress angrep!

Kjemikalier brukes ofte til å kontrollere gressvekst. Men som gress dør og faller til bunnen, det er et stort oksygenbehov som kan føre til fiskedød og anoksiske forhold på bunnen av innsjøen. Dette døde plantematerialet resulterer i mer organisk sediment og næringsstofftilgjengelighet, og fører sannsynligvis til fremtidig akvatisk vekst eller potensielt verre, giftig cyanobakterievekst.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.