Articles

Kromosom

Kromosomer kan være synlig ved hjelp av et mikroskop like før celledeling, NÅR DNA i kjernen uncoils som det replikerer. Ved å visualisere en celle under metafase, et stadium av celledeling eller mitose, kan forskere ta bilder av det dupliserte kromosomet og matche kromosomparene ved hjelp av de karakteristiske mønstrene av band som vises på kromosomene når de er farget med et fargestoff som kalles giemsa. Det resulterende arrangementet kalles en karyotype. Endene på kromosomet refereres til som telomerer, som kreves for å opprettholde stabilitet og nylig har vært forbundet med aldring. Et enzym kalt telomerase opprettholder lengden på telomeren. Eldre celler har en tendens til å ha kortere telomerer. Telomeren har en gjentatt sekvens (ttaggg) og intakte telomerer er viktige for riktig DNA-replikasjonsprosesser.Karyotyper er nyttige for å diagnostisere noen genetiske forhold, fordi karyotypen kan avsløre en aberrasjon i kromosomnummer eller store endringer i strukturen. For Eksempel Kan Downs syndrom være forårsaket av et ekstra kromosom 21 kalt trisomi 21. En karyotype av et barn med Downs syndrom ville avsløre dette ekstra kromosomet.et kromosom ser vanligvis ut til å være en lang, slank stang AV DNA. Par av kromosomer kalles homologer. Hvert separat kromosom i duplikatet kalles en søsterkromatid. Søsterkromatidene er festet til hverandre av en struktur kalt centromere. Kromosomene ser ut Til å være i Form Av En X etter at materialet er duplisert. Den nederste, lengre delen av X kalles den lange armen av kromosomet (q-armen), og den øverste, kortere delen kalles den korte armen av kromosomet (p-armen).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.