Articles

SEPAR GUIDE TO HOME RESPIRATORY THERAPIES, 2020obstruktiv Sleep apnea

problemet med obstruktiv sleep apnea (OSA) har en ubestridelig innvirkning på livskvaliteten til mennesker som lider av det, og er en potensiell risikofaktor som kan forverre helseproblemer, men i Spania får bare 25% av pasientene behandling.

det er vist at helsekostnadene til pasienter som ikke behandles øker mellom 50 og 100%, og at gjennomsnittlig besparelse per pasient som behandles er €777. dette dokumentet, utarbeidet AV EN gruppe SEPAR-eksperter, oppdaterer det forrige dokumentet basert på nytt vitenskapelig bevis og oppdaterer generelle aspekter av denne sykdommen, for eksempel diagnose-og behandlingsmodaliteter, med fokus på CPAP-behandling, nye indikasjoner, overvåking og kontroll og rollen som tjenesteleverandører. Det fokuserer på compliance management, pasient stratifisering og ansvaret for søvnenheter, omsorg og informasjonskanaler, og analyserer tekniske og kvalitetsmessige aspekter rundt de ulike aktørene som er involvert for å oppnå et bærekraftig styringssystem.oppdatert de nye indikasjonene FOR CPAP, i samordning med den Nye Internasjonale Konsensus AV ÅRENE, utvide logistiske aspekter, og er laget en kortfattet oppsummering for Å bli ansatt Av Administrasjonen i anbud offentlige anbud respiratory therapies i hjemmet og gir anbefalinger om hva du skal gjøre og ikke å gjøre på tilnærming til diagnose og behandling AV OSA.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.