Articles

SEPAR GUIDE TO HOME RESPIRATORY THERAPIES, 2020obstructive Sleep apneu

het probleem van obstructive sleep apneu (OSA) heeft een onmiskenbare invloed op de kwaliteit van leven van mensen die hieraan lijden en is een potentiële risicofactor die gezondheidsproblemen kan verergeren, maar in Spanje wordt slechts 25% van de patiënten behandeld.

aangetoond is dat de gezondheidskosten van niet-behandelde patiënten tussen 50 en 100% stijgen en dat de gemiddelde besparing per behandelde patiënt 777 euro bedraagt.

Dit document, opgesteld door een groep SEPAR-deskundigen, actualiseert het vorige document op basis van nieuwe wetenschappelijke gegevens en actualiseert algemene aspecten van deze ziekte, zoals diagnose en behandelingsmodaliteiten, waarbij de nadruk ligt op CPAP-behandeling, nieuwe indicaties, monitoring en controle ervan en de rol van dienstverleners. Het richt zich op compliance management, patiëntenstratificatie en de verantwoordelijkheid van slaapeenheden, zorg-en informatiekanalen, en analyseert technische en kwaliteitsaspecten rond de verschillende betrokken actoren om tot een duurzaam managementsysteem te komen.

de nieuwe indicaties voor CPAP bijgewerkt, in coördinatie met de nieuwe internationale Consensus van de jaren, uitbreiding van de logistieke aspecten, en is gemaakt van een samenvatting te gebruiken door de administratie in de aanbesteding openbare aanbestedingen respiratoire therapieën in de woning en geeft aanbevelingen over wat te doen en niet te doen over de aanpak van de diagnose en behandeling van OSA.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.