Articles

Variceale bloeding

Het verminderen van morbiditeit en mortaliteit door oesofageale varices blijft een uitdaging voor artsen die patiënten met chronische leverziekte behandelen. Bij patiënten die nooit bloedden uit varices, vermindert profylactische therapie met niet-selectieve bètablokkers het risico op initiële variceale bloeding en bloedingsgerelateerde dood. Patiënten met nieuw gediagnosticeerde cirrose dienen derhalve te worden overwogen voor endoscopische variceale screening. Alle patiënten met child ’s klasse B en C cirrose moet worden aangeboden endoscopische screening, terwijl die met Child’ S Klasse A met bewijs van portale hypertensie (bijv., bloedplaatjes tellen minder dan 140.000 per milliliter, portale ader diameter groter dan 13 mm, bewijs van milt varices op echografie) moet worden gescreend. De belangrijkste risicofactoren voor variceale bloedingen zijn variceale grootte, de aanwezigheid van kleurveranderingen op de variceale wand (indicatief voor verminderde wanddikte) en de mate van leverdisfunctie. Patiënten met matige of grote varices en die met varices vertonen kleurveranderingen (bijvoorbeeld, rode wale merken, kersen rode vlekken) moeten worden behandeld met bètablokkers. De individuen zonder varices en die met kleine varices moeten herhaalde endoscopie met ongeveer 2 jaar intervallen ondergaan. Patiënten die geen bètablokkers willen of niet kunnen gebruiken, hoeven niet gescreend te worden. Bij patiënten met acute variceale bloedingen is de combinatie van farmacologische therapie en endoscopische therapie superieur aan beide behandelingen alleen. Octreotide is de drug die het vaakst als aanvankelijke therapie in de Verenigde Staten wordt gebruikt. Terlipressine is de voorkeursmiddel; het is echter niet beschikbaar in de Verenigde Staten. Endoscopie wordt zo vroeg mogelijk uitgevoerd, en endoscopische injectie sclerotherapie of endoscopische variceale band ligatie wordt gebruikt als variceale bloeden wordt bevestigd of vermoed. Endoscopische therapie moet worden herhaald totdat de varices volledig zijn uitgewist. De toevoeging van bètablokkers aan endoscopische sclerotherapie of ligatie kan de snelheid van rebleeding verminderen in vergelijking met het ontvangen van endoscopische behandeling alleen. Patiënten met bloedingen die ongevoelig zijn voor gecombineerde medische en endoscopische therapie moeten worden overwogen voor transjugulaire intrahepatische portosystemische shunts of shuntchirurgie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.