Articles

chromosom

chromosomy mogą być widoczne za pomocą mikroskopu tuż przed podziałem komórki, gdy DNA w jądrze rozwija się w miarę replikacji. Poprzez wizualizację komórki podczas metafazy, etapu podziału komórki lub mitozy, naukowcy mogą robić zdjęcia zduplikowanego chromosomu i dopasowywać pary chromosomów za pomocą charakterystycznych wzorów pasm, które pojawiają się na chromosomach, gdy są barwione barwnikiem zwanym giemsa. Powstały układ nazywany jest kariotypem. Końce chromosomu są określane jako telomery, które są wymagane do utrzymania stabilności i ostatnio były związane ze starzeniem się. Enzym zwany telomerazą utrzymuje długość telomeru. Starsze komórki mają zwykle krótsze telomery. Telomery mają powtarzaną sekwencję (TTAGGG), a nienaruszone telomery są ważne dla prawidłowego procesu replikacji DNA.

Kariotypy są przydatne w diagnozowaniu niektórych warunków genetycznych, ponieważ kariotyp może ujawnić aberrację w liczbie chromosomów lub duże zmiany w strukturze. Na przykład zespół Downa może być spowodowany dodatkowym chromosomem 21 zwanym trisomią 21. Kariotyp dziecka z zespołem Downa ujawniłby ten dodatkowy chromosom.

chromosom zwykle wygląda na długi, smukły pręt DNA. Pary chromosomów nazywane są homologami. Każdy osobny chromosom w obrębie duplikatu nazywany jest chromatydą siostrzaną. Chromatydy siostrzane są połączone ze sobą strukturą zwaną centromerem. Chromosomy wydają się mieć kształt X po duplikacji materiału. Dolna, dłuższa część X nazywa się długim ramieniem chromosomu (Q-arm), a górna, krótsza część nazywa się krótkim ramieniem chromosomu (P-arm).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.