Articles

co to jest Centralne ogrzewanie i jak działa?

Centralne ogrzewanie to równomierne rozprowadzenie ciepła do każdego pomieszczenia w domu z centralnego punktu lub źródła ciepła.

ciepła woda rozprowadza ciepło równomiernie i dokładnie do każdego obszaru domu poprzez sieć rur. Sieć rurowa może być podłączona do grzejników w każdym pomieszczeniu lub może być zapętlona pod podłogą w celu ogrzewania podłogowego, oba systemy uwalniają delikatne ciepło do domu.

Grzejniki: Zwykle wymagają wysokich temperatur, które można obecnie osiągnąć tylko za pomocą kotłów spalinowych.

ogrzewanie podłogowe: wykorzystuje wodę o niższej temperaturze i może być ogrzewane dowolnym źródłem ciepła.

Uwaga: energia słoneczna jest zazwyczaj brana pod uwagę tylko do ogrzewania cylindra ciepłej wody użytkowej. Ogrzewanie domu za pomocą energii słonecznej jest możliwe, jednak wymaga to wysokich kosztów konfiguracji.

źródła ciepła są liczne i zróżnicowane, w tym kocioł na drewno, kocioł na Pellet drzewny, kocioł gazowy, kocioł na olej napędowy, Pompa ciepła powietrze-woda, geotermalna pompa ciepła.

najważniejsze cechy

  • kocioł pompuje wodę przez rury podłogowe lub do grzejników, które następnie delikatnie uwalniają ciepło do domu.

  • ponieważ nie ma wymuszonego ruchu powietrza, nie ma przeciągów, gorących i zimnych miejsc ani hałaśliwych wentylatorów. Ciepło jest pasywne i dyskretne. Ogrzewa przedmioty i tkaniny w pomieszczeniu.

  • Proces jest niezwykle wydajny. W rzeczywistości woda nie jest zużywana, a gdy woda osiągnie temperaturę, kocioł moduluje lub wyłącza się – podczas gdy ciepło nadal jest emitowane z rur lub grzejników.

  • w Nowej Zelandii najczęściej stosuje się kotły opalane gazem i olejem napędowym. Większość modeli może również wytwarzać ciepłą wodę do użytku domowego. Niektóre z nich będą nawet ogrzewać spa lub basen, a także dostarczać Centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. (Zobacz wszystko, co musisz wiedzieć o kotłach)

  • wszystkie systemy są wyposażone w termostat i regulator czasu, dzięki czemu ciepło może być dostarczane tylko wtedy, gdy jest potrzebne. Dodatkowo poszczególne grzejniki wyposażone są w termostaty, umożliwiające precyzyjną kontrolę nad ogrzewaniem dostarczanym do różnych części domu. Bardziej zaawansowane systemy podłogowe można również zaprogramować do kontrolowania czasu trwania i poziomu ciepła dostarczanego do poszczególnych pomieszczeń lub stref.

  • System centralnego ogrzewania wykorzystujący rury podłogowe do dostarczania ciepła może być zainstalowany tylko w nowym domu lub remoncie, przed ułożeniem płyty podłogowej. System wykorzystujący grzejniki ścienne może być zainstalowany w nowych lub istniejących domach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.