Månad: april 2021

Articles

antikropp

Definition substantiv, plural: antikroppar något av de många Y-formade gammaglobulinproteinerna som finns i blodet eller lymfen och produceras av B-celler som ett immunförsvar mot främmande

Read More