Articles

Bicipital tendonit

översikt

detta är ett problem med en sena i axeln. Oftast är det den” långa huvudet av biceps ” senan. Den färdas från framsidan av överarmen till toppen av axeluttaget. Med detta tillstånd blir senan smärtsamt inflammerad eller irriterad.

orsaker

Biceps tendonit orsakas vanligtvis av normalt slitage. Det kan vara ett problem för personer som utför repetitiva axelrörelser. Det kan vara ett problem för personer som spelar tennis eller baseball och för simmare. Med tiden kan dessa aktiviteter skadadin axel senan. Det kan bli rött och svullet. Täckningen runt den, kallad” senhöljet”, kan tjockna.

symptom

Biceps tendonit orsakar smärta i framsidan av axeln. Du kan känna denna smärta när du lyfter armen eller när du gör aktiviteter som involverar din axel. Din överarm kan värka. Och ibland kan du känna en knäppande känsla i axeln.

behandling

behandlingsalternativ kan inkludera vila, is, mediciner och fysioterapi. Om de inte hjälper kan du behöva operation. Din vårdgivare kan skapa en plan som passar dig.

tänk på att denna information tillhandahålls för att komplettera vården från din läkare. Det är varken avsett eller underförstått att ersätta professionell medicinsk rådgivning. RING DIN VÅRDGIVARE OMEDELBART OM DU TROR ATT DU KAN HA EN MEDICINSK NÖDSITUATION. Sök alltid råd från din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare innan du börjar någon ny behandling eller med några frågor du kan ha angående ett medicinskt tillstånd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.