Articles

Deliverance böner & Exorcism Rite

Deliverance böner

Deliverance böner är mycket kraftfulla och du kommer att se att de börjar förändra allt i ditt liv till det bättre och processen bygger fart över tiden. Om du slutar säga bönerna börjar saker och ting försämras. Inte allt på en gång, så om du börjar igen kommer du att återfå förlorad mark. I dagens värld skulle jag inte stanna för en enda dag. Världen har för mycket fart i sig, så du måste hålla dina böner konsekventa. Genom att använda en kort bön kommer Gud att hålla allt i schack och dina ansträngningar kommer att välsignas och multipliceras.

Avsägelsebön:

avstå från Satans verk jag hävdar den fulla segern som min Herre Jesus Kristus vann på korset för mig. ”efter att ha avväpnat makterna och myndigheterna gjorde han ett offentligt skådespel av dem och triumferade över dem genom korset” (Kol 2:15).
hans seger för mig är min seger. I Herrens Jesu Kristi namn + avstår jag från alla Satans verkningar i mitt liv genom mina handlingar eller av andra. Jag bryter alla fasthållanden, grunder och rättigheter som Satan kan ha i mitt liv om en sådan mark uppnåddes genom mina handlingar eller genom andra.
jag förnyar nu mina Doplöften att avvisa Satan och alla hans verk och alla hans tomma löften.jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, skaparen av himmel och jord. Jag tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som föddes av Jungfru Maria korsfästes, dog och begravdes, uppstod från de döda och sitter nu på Faderns högra sida. Jag tror på den Helige Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och evigt liv.
Amen.
i Jesu Kristi namn, + jag ber Fader att du befaller Satan och alla hans hantlangare, vem de än är, att komma ut ur mitt liv och att stanna ute. Jag ägnar mig nu åt Herren Jesus Kristus; Jag tillhör Honom ensam. Amen.

brytning av förbannelser:

kära himmelske Fader, jag kommer till dig som ditt barn, köpt av Herren Jesu Kristi blod. Jag här och nu avstår och avvisar alla mina förfäders och andra familjemedlemmars synder.som en som har befriats från mörkrets makt och översatts till Guds rike Käre Son, jag avbryter alla förbannelser, trollformler, hexes, eller andra demoniska verkningar som har överlämnats till mig från mina förfäder eller från andra familjemedlemmar.som en som har blivit korsfäst med Jesus Kristus och uppvuxen för att vandra i livets nyhet, avbryter jag varje förbannelse, stavning, hex eller annan ond sak som kan ha lagts på mig. Jag tillkännager för Satan och alla hans styrkor att Kristus blev en förbannelse för mig när han hängde på korset.som en som har blivit korsfäst och uppvuxen med Kristus och nu sitter med honom på himmelska platser, avstår jag från alla sätt på vilka Satan kan hävda ägande av mig. Jag förklarar mig vara evigt och fullständigt undertecknad och engagerad i Herren Jesus Kristus.jag ber er nu Fader att befalla varje bekant ande och fiende till Herren Jesus Kristus som är i eller omkring mig att lämna mig och gå dit Jesus Kristus säger till dessa onda andar att gå.

jag ber dig nu, vår himmelske Fader, att fylla mig med din helige Ande. Jag överlämnar min kropp som ett rättfärdighetsredskap, ett levande offer, så att jag kan förhärliga dig i min kropp.
allt detta gör jag i Herrens Jesu Kristi namn och myndighet, med förbön av den välsignade och obefläckade Jungfru Maria, Guds Moder, välsignade Michael ärkeängeln, välsignade apostlarna Peter och Paul, Sts. Benedict, Basil, Padre Pio, Bruno, Dymphna och min skyddsängel och alla himmelens heliga och änglar, och kraftfulla i den heliga myndigheten i Jesu Kristi namn. Amen.
(Rom. 6: 4; tjej. 2:20; 3: 13; Ef. 1:7;2:5-6; Kol 1:13)
länk: personlig bön för befrielse Form utarbetats av Padre Pio Center for Deliverance Counseling
enligt min mening, en av de mest kompletta befrielse former som någonsin skrivits. Underbar!

befrielse böner

här är två böner och en fullständig bekräftelse uttalande. En bön är Katolsk baserad, den andra är en som kan användas av någon kristen eller till och med någon tro (eller inte) av någon valör. Bekräftelsen är skriven av en andefylld minister och placeras här för din uppbyggnad.

katolsk bön för befrielse

min Herre, du är allsmäktig, du är Gud, du är far. Vi ber dig genom förbön och hjälp av ärkeänglarna Michael, Raphael, och Gabriel, för befrielse av våra bröder och systrar som förslavade av den onde. Alla himlens heliga, kom till vår hjälp.
från ångest, sorg och tvångstankar ber vi dig: befria oss, Herre. Från Hat, otukt, avund, ber vi dig: befria oss, Herre. Från tankar om svartsjuka, raseri och död. Vi ber dig: befria oss, Herre. Från varje tanke om självmord och abort. Vi ber dig: befria oss, Herre. Från varje form av syndig sexualitet. Vi ber dig: befria oss, Herre. Från varje uppdelning i vår familj och varje skadlig vänskap. Vi ber dig: befria oss, Herre. Från alla slags trollformler, malefice, trolldom, och varje form av det ockulta. Vi ber dig: befria oss, Herre.Herre, du som sa, ”jag lämnar dig frid, min frid ger jag dig,” bevilja att vi genom Jungfru Marias förbön kan befrias från varje ond trollformel och njuta av din fred alltid. I Jesu Kristi namn, Vår Herre. Amen.”

protestantisk bön för befrielse

i Herren Jesu Kristi namn, genom kraften i hans kors, hans blod och hans uppståndelse, binder jag dig Satan, andarna, krafterna och krafterna i mörkret, den nedre världen och de onda krafterna i naturen.
jag tar auktoritet över alla förbannelser, hexes, demonisk aktivitet och trollformler riktade mot mig, mina relationer, ministerium, luftrum, Ekonomi och mina händers arbete; och jag bryter dem genom den uppståndne Herren Jesus Kristus makt och auktoritet. Jag binder all demonisk interaktion, samspel och kommunikation mellan andar som skickas mot mig och skickar dem direkt till Jesus Kristus för att han ska hantera som han vill.
Jag ber om förlåtelse för, och fördöma alla negativa inre löften som jag har gjort med fienden, och be att Jesus Kristus befria mig från dessa löften och från någon träldom de kan ha haft i mig. Jag hävdar Jesu Kristi utgjutna blod, den levande Gudens Son, över alla aspekter av mitt liv för mitt skydd. Jag ber alla dessa saker i min Herres och Frälsares dyrbara namn, Jesus Kristus. Amen.

avstå från Satans verk

jag hävdar den fulla segern som min Herre Jesus Kristus vann på korset för mig. ”Efter att ha avväpnat makterna och myndigheterna gjorde han ett offentligt skådespel av dem och triumferade över dem genom korset” (Kol 2:15). Hans seger för mig är min seger.
i Herrens Jesu Kristi namn.
jag avstår från alla Satans verkningar i mitt liv genom mina handlingar eller av andra. Jag bryter alla fasthållanden, grunder och rättigheter Satan
kan ha i mitt liv om sådan mark uppnåddes genom mina handlingar eller genom andra.
jag förnyar nu mina Doplöften att avvisa Satan och alla hans verk och alla hans tomma löften.jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, skaparen av himmel och jord. Jag tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som föddes av Jungfru Maria korsfästes, dog och begravdes, uppstod från de döda och sitter nu på Faderns högra sida. Jag tror på den Helige Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och evigt liv.
Amen.i Jesu Kristi namn ber jag Fader att du befaller Satan och alla hans hantlangare, vem de än är, att komma ut ur mitt liv och att stanna ute. Jag ägnar mig nu åt Herren Jesus Kristus; Jag tillhör Honom ensam. Amen

bön för att bryta förbannelser:

i Herren Jesus Kristus av Nasarets namn, genom kraften i hans kors, hans blod och hans uppståndelse, tar jag auktoritet över alla förbannelser, hexes, trollformler, voodoo-praxis, trolldomsuppdrag, sataniska ritualer, besvärjelser och onda önskningar som har skickats min väg eller har gått ner i generationsblodlinjen. Jag bryter deras inflytande över mitt liv genom kraften av den uppståndne Herren Jesus Kristus, och jag befaller dessa förbannelser att gå tillbaka till där de kom ifrån och ersättas med en välsignelse.

Jag ber om förlåtelse för och fördömer alla negativa inre löften och avtal som jag har gjort med fienden, och jag ber att du Herre Jesus Kristus frigör mig från alla träldom de kan ha haft i mig. Jag hävdar ditt utgjutna blod över alla aspekter av mitt liv, relationer, ministeriets strävanden och ekonomi. Jag tackar dig för din bestående kärlek, ditt änglaskydd och för fullheten av dina rikliga välsignelser.

bekräftelse för en Minister som avvisar allt ont:

1. Jag täcker mig ordentligt med Jesu blod och står emot all kraft som är redo att motstå mig.
2. Varje satanisk agent som låtsas vara en rådgivare för att projicera ondska i mitt liv; bli vanärad, i Jesu namn.
3. Varje andlig pil jag har bett av någon som nu är i min familj; rostas av eld, i Jesu namn.
4. Varje demon av äktenskaplig träldom den Helige Anden har någonsin använt mig för att kasta ut ur människors äktenskap innan, nu förtrycka mitt äktenskap; lös ditt grepp i eld i Jesu namn.
5. Varje svaghetsdemon i mitt liv eller i min familj som ett resultat av att jag betjänade människor som hade det; gå ut nu med eld, i Jesu namn.
6. Alla hushåll trolldom den Helige Anden har använt min tjänst för att kasta ut, som nu påverkar mig eller min familj; plötsligt förstöras, i Jesu namn.
7. Alla marina trolldom rasar mot mig och min familj som ett resultat av att förstöra deras verk i människors liv; tystas av Jesu blod.
8. Varje medlem av min familj som förtrycks av någon bekant Ande som kastades ut genom min tjänst; ta emot gudomlig befrielse, i Jesu namn.
9. Varje andlig ondska i himmelen förstärker mot mig och min tjänst; skämmas av Jesu blod.
10. Varje servient Ande som tilldelats mig att titta på min obevakade timme; ta emot Guds åskväder och avvika från mig, i Jesu namn.
11. Varje församling av lokala trolldom bildas mot min tjänst; få ett dop av flera förstörelse, i Jesu namn.
12. Varje makt som divinerar mot mig och min tjänst, faller ner och förgås, i Jesu namn.
13. All kraft som cirkulerar mitt namn för ondska som ett resultat av mitt arbete, faller ner och dör nu, i Jesu namn.
14. Varje satanisk agent som redan finns i fåren målmedvetet för att titta på och rapportera mig tillbaka till den onda världen; bli utsatt och vanärad, i Jesu namn.
15. Låt varje ministerrisk jag någonsin har lidit bli botad av Jesu blod.
16. Varje bra sak kastades bort av rasande demoner från mitt äktenskap, ekonomiskt liv och tjänst; återställas hundra gånger, i Jesu namn.
17. Varje demon tilldelad att vara frustrerande min framgång vid kanten av genombrott; avgår med eld i Jesu namn.
18. Någon makt som skapar svårigheter för mig i ministeriet; brännas av eld, i Jesu namn.
19. Varje kraft som skapar missnöje och avledar mina gudomligt utsedda hjälpare, förstörs plötsligt i Jesu namn.
20. Varje pil jag någonsin har skjutit ut som återlämnades till mig, gå tillbaka med hundrafaldig styrka, i Jesu namn.
21. Jag skyddar mig med Jesu blod mot varje ond Återförening, återsamling, återmontering och förstärkning i Jesu namn.
22. Lidande skall inte uppstå en andra gång i mitt liv, i Jesu namn.
23. Låt hädanefter ingen furstendöme, makt, härskare över mörkret, andlig ondska i himlen och lokal ondska besvära mig, för Jag bär i min kropp Guds Lamms märken.

tagen från Befrielseböner för satanisk motattack på denna webbplats:
http://deliveranceprayers.com/?page_id=1023
webbplatsen har många befrielseböner listade på vänster sida navigering.
min förhoppning är att detta inlägg och dessa böner kommer att hjälpa de av er har letts här av den Helige Ande.

Jag använder denna välsignelse med min högra hand eller tumme när jag gör korsets tecken +, var och när jag gör det med heligt vatten, olja, Salt eller krita.

I nomine Patris + et Filii + et Spiritus Sancti+. Amen
(i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn)

bön till St Michael, ärkeängeln

St Michael för plats

St Michael, ärkeängeln,
försvara oss i strid.var vårt skydd mot djävulens ondska och snaror.
Må Gud tillrättavisa honom, Vi ber ödmjukt.
och gör du,
Oh Prince Of The Heavenly Host,
genom Guds kraft,
kastas in i helvetet,
Satan och alla andra onda andar
som prowl om världen,
söker ruin av själar. Amen.

påven Leo Xlll Exorcism bön mot Satan och de avfallna änglarna.

helt återställd till sin ursprungliga text som utfärdats av påven Leo XIII, 18 maj 1890.

recitera stående:

i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, Amen.

låt Gud uppstå och låt hans fiender vara utspridda: och låt dem som hatar honom fly för hans ansikte!som rök försvinner, så låt dem försvinna: som vax smälter före elden, så låt de ogudaktiga förgås vid Guds närvaro (Ps 67:1-2). Döm, O ’ Herre, dem som gör mig orätt; störta dem som strida mot mig.

låt dem bli förvirrade och skämmas som söker efter min själ. Låt dem vända tillbaka och bli förvirrade som tänker ondska mot mig. Låt dem bli som stoft inför vinden, och låt Herrens ängel räta dem. Låt deras väg bli mörk och Hal, och låt Herrens ängel förfölja dem.ty utan orsak har de gömt sitt nät för mig till undergång; utan orsak har de uppväckt min själ.låt snaran som han inte känner komma över honom, och låt nätet som han har gömt fånga honom, och in i den snaran låt honom falla. Men min själ skall glädjas i Herren, och skall glädjas över hans frälsning (Ps 34:1, 4-9).Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, som den var i begynnelsen, är nu och alltid skall vara, värld utan slut, Amen.

O ’ mest ärorika Prince Of The Heavenly Armies, St. Michael ärkeängeln, försvara oss i striden och i vår brottning mot furstendömen och befogenheter mot de styrande i världen av detta mörker, mot andar ondska i höjderna (Ef 6:12). Kom till hjälp av män, som Gud skapade omutlig, och bilden av sin egen likhet han gjorde honom (Wis 2:23), och från djävulens tyranni köpte han honom till ett bra pris (Kor 7:23).kämpa Herrens strider idag med de välsignade Änglarnas här, som du en gång kämpade mot Lucifer, stolthetens ledare och hans avfallna änglar; och de segrade inte; inte heller hittades deras plats längre i himlen. Men den stora draken kastades ut, den gamla ormen, som kallas djävulen och Satan, som förför hela världen. Och han kastades till jorden, och hans änglar kastades ner med honom (Apoc 12:8-9).

se, den forntida fienden och mördaren lyfter starkt huvudet! Förvandlad till en ljusängel, med hela horden av onda andar går han överallt och tar jorden i besittning, så att han där kan utplåna Guds och hans Kristi namn och stjäla bort, plåga och förstöra till evig förstörelse de själar som är avsedda för en krona av evig ära. På människor som är fördärvade i sinnet och korrupta i hjärtat häller den onda draken ut som en mycket foul flod, hans skurkars Gift, en anda av lögn, ogudaktighet och blasfemi; och den dödliga andan av lust och av alla missgärningar och laster. Hennes mest listiga fiender har uppslukat kyrkan, det obefläckade Lammets Make, med sorger, de har dränkt henne med malurt; på alla hennes önskvärda saker har de lagt sina onda händer.där den välsignade Petrus och sanningens stol har satts upp för hedningarnas ljus, där har de placerat tronen för styggelsen av deras ondska, så att pastorn har blivit slagen, de kan också sprida flocken. Därför, o ’ du oövervinnelig Ledare, vara närvarande med Guds folk och mot den andliga ondska som spricker in på dem; och föra dem segern.

den heliga kyrkan vördar dig som sin väktare och beskyddare; och det glories i det faktum att du är dess försvarare mot de onda krafter jorden och helvetet. Till dig har Herren tilldelat de återlösta själarna att placeras i himmelsk salighet. Be fredens Gud att krossa Satan under våra fötter, så att han inte längre kan hålla män fångna och skada kyrkan. Erbjud våra böner inför den Högstes ögon, så att Herrens barmhärtighet snabbt kan komma till vår hjälp, så att du kan gripa draken, den forntida ormen, som är djävulen och Satan och att du har bundit honom, Du kan kasta honom i bottenlös grop, så att han inte mer kan förföra nationerna (Apoc 20:3).

därför anförtro sig åt ditt skydd och vårdnad, genom den heliga myndigheten i vår tjänst, börjar vi tryggt och säkert uppgiften i Jesu Kristi, vår Guds och Herrens namn, att driva bort attackerna av djävulskt bedrägeri.

ledare: Se Herrens Kors, fly bort i fientliga styrkor.
Alla: lejonet av Juda stam, Davids rot har erövrat

ledare: Må din nåd, o ’ Herre, vara över oss.
allt: eftersom vi har hoppats på dig.

ledare: O’ Herre, hör min bön.
alla: och låt mitt rop komma till dig.

ledare: Herren vara med dig,
alla: och med din ande.

ledare: låt oss be:

o’ Gud och fader till vår Herre Jesus Kristus, vi åberopar ditt heliga namn, och vi ödmjukt bönfaller din barmhärtighet, att genom förbön av Guds Moder Maria obefläckade någonsin Virgin, av välsignade Michael ärkeängeln, av välsignade Joseph make till samma Jungfru, av de välsignade apostlarna Petrus och Paulus och alla de heliga, du wouldst deign att ge oss Hjälp mot Satan och alla andra orena andar och mot vad vandrar över hela världen för att skada den mänskliga rasen och förstöra själar, genom samma Kristus vår Herre, amen.

vi exorcize dig, o ’ varje oren ande, satanisk kraft, infernal invaderare, ond legion, församling och sekt; i namn och genom kraften i vår Herre Jesus Kristus (+); må du ryckas bort och drivs från Guds kyrka och från själarna gjorda till Guds avbild och likhet och återlöst av det gudomliga Lammets dyrbara blod (+). Mest listiga orm, du skall inte mer våga lura den mänskliga rasen, förfölja kyrkan, plåga Guds utvalda och sålla dem som vete (+). Den Högste Gud befaller dig ( + ). Han med vilken du i din stora oförskämdhet fortfarande hävdar att du är lika; han som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen (1 Tim 2:4).Gud Fadern befaller dig ( + ), Gud Sonen befaller dig (+), Gud den Helige Ande befaller dig ( + ). Kristi majestät, Guds eviga ord skapade kött, befaller dig ( + ); den som räddar vår ras överträffade genom din AVUND, ”ödmjukade sig och blev lydig ända till döden” (Fil 2:8). Han som har byggt sin kyrka på den fasta klippan och förklarat att helvetets portar aldrig kommer att råda mot henne, för han kommer att bo hos henne ”alla dagar till och med världens ände” (Mat 28:20). Det heliga tecknet på korset befaller dig ( + ), liksom också kraften i mysterierna i den kristna tron ( + ), den härliga Guds moder, Jungfru Maria, befaller dig ( + ); Hon som genom sin ödmjukhet och från det första ögonblicket av hennes obefläckade uppfattning krossade ditt stolta Huvud. De heliga apostlarnas tro Petrus och Paulus och de andra apostlarna befaller dig (+). Martyrernas blod och alla helgons fromma förbön befaller dig (+).således förbannade draken och dig djävulska legion, vi böja dig av den levande Guden ( + ), av den sanne Guden ( + ), av den heliga guden ( + ), av Gud ”som så älskade världen att han gav upp sin ende Son, att varje själ som tror på honom inte kan förgås men har evigt liv” (Joh 17:1-3), sluta lura mänskliga varelser och hälla ut till dem Gift evig fördömelse, sluta skada kyrkan och snärja sin frihet.

BEGONE, Satan, uppfinnare och mästare av allt bedrägeri, fiende till människans frälsning. Ge plats åt Kristus i vilken du inte har hittat något av dina verk; ge plats åt den heliga, katolska och apostoliska kyrkan som förvärvats av Kristus till priset av hans blod. Böj under Guds mäktiga hand; skaka och fly när vi åberopar Jesu Heliga och fruktansvärda namn, detta namn som får helvetet att skaka, detta namn till vilket himlens dygder, krafter och Dominationer är ödmjukt undergivna, detta namn till vilket himlens dygder, krafter och Dominationer är ödmjukt undergivna, detta namn som keruberna och seraferna berömmer oupphörligt och upprepar: Helig, Helig, helig är Herren, härarnas Gud!

ledare: O’ Herre, hör min bön,
alla: och låt mitt rop komma till dig

ledare: må Herren vara med dig,
alla: och med din ande.

ledare: Låt oss be::himmelens Gud, jordens Gud, Änglarnas Gud, ärkeänglarnas Gud, patriarkernas Gud, profeternas Gud, apostlarnas Gud, Martyrernas Gud, Bekännarnas Gud, jungfrurnas Gud, Gud som har makt att ge liv efter döden och vila efter arbetet, för det finns ingen annan gud än dig och det kan inte finnas någon annan, för du är skaparen av alla saker, synliga och osynliga, vars regeringstid det inte ska bli något slut. Vi böjer oss ödmjukt inför din härliga majestät och vi ber dig att befria oss genom din kraft från alla de infernaliska andarnas tyranni, från deras snaror, deras lögner och deras rasande ondska; deign, O’ Herre, att ge oss ditt kraftfulla skydd och att hålla oss säkra och sunda. Vi ber dig genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

ledare: från djävulens snaror,
Alla: befria oss O ’ Lord.
ledare: bevilja att din kyrka kan tjäna dig i säker frihet,
allt vi ber dig, Hör oss.
ledare: Deign att krossa fiender Den Heliga Kyrkan,
Alla: Vi ber dig, Hör oss.
ledare: heligt vatten strös på den plats där han kan vara.

alla: ärkeängeln St Michael, försvara oss på stridens dag; var vår skydd mot djävulens ondska och snaror. Må Gud tillrättavisa honom, Vi ödmjukt be och gör du, o ’ Prince Of The Heavenly Host, genom Guds kraft, kasta i helvetet Satan och alla andra onda andar, som prowl över hela världen, söker ruin av själar, Amen.

ledare: Jesu mest Heliga Hjärta, (upprepa 3 gånger)
Alla: förbarma dig över oss.

notera: ( + ) betecknar att korsets tecken ska göras:” i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, Amen ” mellan bönen, som anges.

kredit till denna webbplats:http://www.catholicapologetics.info/library/prayers/exorcism.htm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.