Articles

Drug Interactions between Imitrex and Zoloft

Major

sertraline SUMAtriptan

Applies to: Zoloft (sertralin) och Imitrex (sumatriptan)

användning av sertralin tillsammans med SUMAtriptan kan öka risken för ett sällsynt men allvarligt tillstånd som kallas serotoninsyndromet, vilket kan inkludera symtom som förvirring, hallucination, anfall, extrema förändringar i blodtryck, ökad hjärtfrekvens, feber, överdriven svettning, skakningar eller skakningar, suddig syn, muskelspasmer eller stelhet, tremor, inkoordination, magkramp, illamående, kräkningar och diarre. Svåra fall kan leda till koma och till och med döden. Du bör omedelbart söka läkarvård om du upplever dessa symtom när du tar medicinerna. Tala med din läkare om du har några frågor eller funderingar. Din läkare kanske redan är medveten om riskerna, men har fastställt att detta är den bästa behandlingen för dig och har vidtagit lämpliga försiktighetsåtgärder och övervakar dig noggrant för eventuella komplikationer. Det är viktigt att berätta för din läkare om alla andra mediciner du använder, inklusive vitaminer och örter. Sluta inte använda några mediciner utan att först prata med din läkare.

byt till professionell interaktionsdata

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.