Articles

kromosom

kromosomer kan vara synliga med hjälp av ett mikroskop strax före celldelning, när DNA i kärnan uncoils som det replikerar. Genom att visualisera en cell under metafas, ett stadium av celldelning eller mitos, kan forskare ta bilder av den duplicerade kromosomen och matcha kromosomparen med hjälp av de karakteristiska mönstren för band som visas på kromosomerna när de färgas med ett färgämne som kallas giemsa. Det resulterande arrangemanget kallas en karyotyp. Kromosomens ändar kallas telomerer, som krävs för att upprätthålla stabilitet och nyligen har associerats med åldrande. Ett enzym som kallas telomeras upprätthåller längden på telomeren. Äldre celler tenderar att ha kortare telomerer. Telomeren har en upprepad sekvens (TTAGGG) och intakta telomerer är viktiga för korrekt DNA-replikationsprocesser.

karyotyper är användbara vid diagnos av vissa genetiska tillstånd, eftersom karyotypen kan avslöja en avvikelse i kromosomnummer eller stora förändringar i strukturen. Till exempel kan Downs syndrom orsakas av en extra kromosom 21 som kallas trisomi 21. En karyotyp av ett barn med Downs syndrom skulle avslöja denna extra kromosom.

en kromosom verkar vanligtvis vara en lång, smal stav av DNA. Par av kromosomer kallas homologer. Varje separat kromosom i duplikatet kallas en systerkromatid. Systerkromatiderna är fästa vid varandra med en struktur som kallas centromeren. Kromosomer verkar vara i form av ett X efter att materialet har duplicerats. Den nedre, längre delen av X kallas kromosomens långa arm (q-arm), och den övre, kortare delen kallas kromosomens korta arm (p-arm).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.