Articles

SEPAR GUIDE till andningsbehandlingar i hemmet, 2020obstruktiv sömnapnea

problemet med obstruktiv sömnapnea (OSA) har en obestridlig inverkan på livskvaliteten för människor som lider av det och är en potentiell riskfaktor som kan förvärra hälsoproblem, men i Spanien får endast 25% av patienterna behandling.

det har visat sig att hälsokostnaderna för patienter som inte behandlas ökar mellan 50 och 100%, och att den genomsnittliga besparingen per patient som behandlas är 777.

detta dokument, utarbetat av en grupp SEPAR-experter, uppdaterar det tidigare dokumentet baserat på nya vetenskapliga bevis och uppdaterar allmänna aspekter av denna sjukdom, såsom diagnos och behandlingsmetoder, med fokus på CPAP-behandling, nya indikationer, dess övervakning och kontroll och tjänsteleverantörernas Roll. Det fokuserar på efterlevnadshantering, patientstratifiering och ansvaret för sömnenheter, Vård-och informationskanaler och analyserar tekniska och kvalitetsaspekter kring de olika aktörerna för att uppnå ett hållbart ledningssystem.

uppdaterade de nya indikationerna för CPAP, i samordning med årets nya internationella konsensus, utvidgade logistiska aspekter och görs en sammanfattning som ska användas av administrationen i anbudet offentliga anbud respiratoriska terapier i hemmet och ger rekommendationer om vad man ska göra och inte göra om tillvägagångssättet för diagnos och behandling av OSA.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.