Articles

varför Water Milfoil Control är nödvändigt och hur man löser problemet

på grund av dålig frögroning kan milfoil sprida och reproducera genom fragmentering. Det producerar fragment under sommaren efter fruiting en gång, eller två gånger så får skotten bäras av strömmar eller båtfolk, och de bildar nya växter.

på grund av milfoils förmåga att sprida sig snabbt och densiteten hos en milfoil-angrepp blockerar den ofta solljus för växter som är infödda i sjöarna. Växten kan också hämma rörelsen hos större fiskar och därmed störa förhållandet mellan rovdjur och byte. Många vattenvägar blir överbelastade, och anläggningen kan orsaka allvarliga skador på utombordsmotorer och fiskeredskap på grund av dessa täta grupper också. Vissa sjöar har till och med gjorts olämpliga för marina aktiviteter på grund av angrepp av milfoil!

kemikalier används ofta för att kontrollera milfoiltillväxt. Men när milfoil dör och sjunker till botten finns det ett stort syrebehov som kan orsaka fiskdöd och anoxiska förhållanden längst ner i sjön. Detta döda växtmaterial resulterar i mer organiskt sediment och näringstillgång, och leder sannolikt till antingen framtida vattenlevande växttillväxt eller potentiellt sämre, giftig cyanobakteritillväxt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.